Hakkımızda

EKSPER KİMDİR ?

SİGORTA EKSPER: Sigorta poliçesinin genel ve özel şartlarına vakıf olan, buna dayanılarak görüşüne başvurulan, sigortacının ve sigortalının güvenini kazanmış, araştırıcı tarafsızlık içinde hasar,tespit ve takdir edebilen ve münhasıran bunu meslek edinmiş serbest meslek sahibi özel veya tüzel kişidir.

EKSPERİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

Tetkiki istenen ziya ve hasarın, sebep ve mahiyeti ile miktarın poliçe hükümlerine göre, ödenecek tazminatın tayini için gerekli diğer hususları tespit etmek ve lüzumlu diğer işleri yapmaktır. Yaptığı iş ise “EKSPERTİZ” dir.

1992 Yılından bugüne kadar sigorta sektöründe aktif faliyette bulunan Beyler YILDIZ tarafından kurulmustur. Kurulduğu günden bu yana ağırlıklı olarak MOTORLU KARA TAŞITLARI na ilişkin Kaza branşında faaliyet göstermektedir. Firmamızın hedefleri arasında bireysel çalışmanın getirdiği kaliteyi kullanarak kurumsal bir kimlik kazanma ön planda tutulmuştur.

Gerek teknolojinin gerek insan gücünun önemini kavrayan fırmamız bu konudaki yatırımlarını sektörde öncelikli sayılabilecek şekilde tamamlamış ayrıca hazır teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra sektördeki teknolojinin geliştirilmesine yönelik AR-GE
çalışmalarını bizzat kendi bünyesinde yapmıştır

Çalışma Prensibimiz

Tarafsız & Adil
Takım Çalışması
Güvenilir
Hızlı